Praktijkaccreditering – GC Abel Tasman – Grootegast
Weegbree 3 9861 ES Grootegast Tel:0594-612000
Header afbeelding

Praktijkaccreditering

De organisatie neemt sinds 2007 deel aan de NHG Praktijkaccreditering. Dat leidt ertoe dat uw huisarts en alle praktijkmedewerkers continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de praktijkorganisatie.
Met behulp van de methodes van NHG Praktijkaccreditering onderzoeken, meten en weten we of onze inspanningen leiden tot het juiste resultaat. Uw oordeel over de organisatie speelt daarin ook een grote rol. Hoe tevreden u over ons bent, brengen wij door middel van het houden van een erkende enquête in kaart.
Eenmaal per 3 jaar bezoekt een onafhankelijke medewerker van NHG Praktijkaccreditering de praktijk. Deze beoordeelt uitvoerig of de organisatie nog steeds aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het keurmerk ‘NHG Praktijkaccreditering’.
Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken waar patiënten een “gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg” kunnen hebben.

Vertrouwd op bezoek bij uw huisarts 

Patiëntenvragenlijsten praktijk

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is volledig anoniem. 

Uw mening telt 

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst: 

https://forms.mijnnpa.nl/240162178846056https://npaweb.nl/insert/questionnaireresult/13035?link_toegangurl=2cf0df1c-dc54-4067-9871-9e49e266a508

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld via Google Chrome, Microsoft Edge of de nieuwere versies van Apple Safari.

Zo werkt het: 

  • Klik op de link of copieer de URL 
  • Klik op Vragenlijst starten 
  • Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen. 
  • Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen. 
  • Doorloop op deze manier de hele vragenlijst en druk als u klaar bent met invullen op Vragenlijst beëindigen. 

Wilt u meer weten over het belang van de certificering van onze praktijk voor u als patiënt? Kijk op: 

https://npacertificering.nl/patiënt/.

Medische vragen kunt u niet via dit e-mailadres stellen. Neem daarvoor via de gebruikelijke wijze contact met ons op.

Hartelijk dank voor uw medewerking!